Energie, enthousiasme en vakmanschap vormen de sfeerbepalende elementen van dit orkest.


Stichting
gevestigd te
Enschede

Welkom bij Projectorkest Twente Projektorkest Twente

Projektorkest Overijssel Projektorkest Gelderland

Het Projectorkest Twente (PoT) is een ensemble dat in verschillende bezettingen optreedt in de regio Twente, de Achterhoek en de Duitse grensstreek. Sinds de oprichting in 2009 heeft dit ensemble zijn medewerking verleend aan diverse concerten, koorbegeleidingen en muziekproducties. Het orkest bestaat uit professionals en vergevorderde amateurs die elkaar kennen uit de diverse regionale orkesten.
Energie, enthousiasme en vakmanschap vormen de sfeerbepalende elementen van dit orkest. Afhankelijk van de gewenste grootte en samenstelling wordt er in wisselende bezettingen gemusiceerd. Dirigenten en opdrachtgevers zijn lovend over de professionaliteit van het orkest en de co÷peratieve houding van de musici.

Projectorkest Twente begeleidt het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor
olv dirigent Han Schokker